Introducció

Propòsit del Pla Estratègic

Redacció d’un document que determini les estratègies, directrius i accions a implementar en relació amb la projecció de l’activitat econòmica a la demarcació estratègica “Penedès Nord”.
 
 
03_MITJA

 
 
 
Horitzó temporal i periodificació

S’estableix un horitzó temporal a llarg termini, fixat en l’any 2030. Per a la seva execució, es determina una periodificació quinquennal, amb revisió i ampliació sistemàtica cada tres anys. D’aquesta manera, s’harmonitzen els terminis i es poden revalidar o, si és el cas, recuperar aquelles actuacions no realitzades dins del calendari previst inicialment. 
 
 
 

Avaluació i seguiment

Amb exercici periòdic semestral, el comitè executiu avaluarà el calendari de compliment de les actuacions consignades, analitzarà possibles desviacions i, si és el cas, adoptarà mesures correctores, bé siguin de supressió, modificació o ampliació d’actuacions.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *